Údržba zahrady

Zahrada je důležitou a nedílnou součástí Vašeho domu. Je však potřeba se o ní stejně jako o dům starat. A stejně je to se zelení kolem Vaší firmy. Každý zákazník jistě ocení příjemné prostředí v okolí firemní budovy či prodejny. A areál je jistě součástí pozitivní image Vaší společnosti.

V rámci údržby poskytujeme následující práce:

 • ošetřování a kácení stromů
 • odborný střih keřů a živých plotů
 • odborný střih ovocných a okrasných stromů
 • odplevelování a čištění výsadeb či záhonů a to jak chemicky, tak manuálně
 • chemické ošetřování keřů a stromů proti chorobám a škůdcům
 • chemické ošetřování travnatých ploch od nežádoucích plevelnatých rostlin
 • sečení, hnojení a vertikutaci (provzdušnění) trávníků
 • doplňování mulčovací kůry do výsadeb
 • údržbu vodních ploch
 • rekonstrukce dřevěných či betonových prvků
 • chemický postřik proti prorůstání rostlin dlažbou
 • údržbu parků či lesoparků
 • odvoz rostlinného odpadu
 • zazimování a zprovoznění závlahového systému zahrad a parků

Naší snahou je poskytovat kvalitní služby v péči o zeleň na soukromých zahradách, u firemních objektů a na veřejných prostranstvích. O zahradu či firemní areál je nutné se starat po celý rok. Každé roční období zahrnuje celou řadu odborných zásahů. Údržba Vaší zeleně může mít jednorázový či celoroční charakter.

Zde Vám nabízíme souhrnný přehled prací během celého roku.

Leden – Březen

Na začátku roku je třeba provést v zimních měsících zmlazovací či udržovací řez ovocných dřevin. Ale pouze jádrovin (jabloně,hrušně). Také je vhodné v tomto období začít plánovat případné změny na Vaší zahradě. V březnu po rozpuštění sněhu je také možné začít s jarním úklidem zahrady, ze které je třeba odstranit veškeré rostlinné zbytky z předchozího roku - listí, větve a ostatní odpad, který na zahradu nepatří. Koncem března je možné začít s úpravami záhonků a výsadeb. Lze doplnit mulčovací kůru, kačírek (valounky).

Duben – Květen

Během dubna a května provádíme ošetřování trávníku – provzdušnění, přihnojení, dosetí a postřik plevelů. V tomto období velmi záleží na počasí. Hlavně jarní přízemní mrazíky jsou velmi nebezpečné a při brzkém zásahu do rostliny může dojít k jejímu poškození či úhynu. Obecně lze říci, že veškeré zásahy a třeba i výsadbu rostlin provádíme až po 15. květnu. V tomto měsíci je také vhodný první střih živých plotů a keřů,které pokvetou v letním období.

Červen – Srpen

Letní měsíce vyžadují převážně péči o trávník. Je nutné jej pravidelně sekat (zhruba po dvou až třech týdnech – záleží na místních podmínkách, např. dostatku vody, či sluníčka), přihnojit alespoň jednou za měsíc, provádět provzdušňování a postřik proti plevelům dle potřeby. Také zhruba 1× za měsíc upravíme živý plot. V srpnu se provádí řez ovocných dřevin a to buďto letní u jádrovin (jabloň, hrušeň) nebo zmlazovací či udržovací u peckovin (švestka, meruňka, broskvoň, ryngle a jiné). Řez provádíme vždy po otrhání plodů.

Září – Říjen

V září provádíme řez okrasných stromů a keřů. Provedeme přihnojení, provzdušnění travnatých ploch a pokud je to potřeba i dosev. V druhé polovině září a během října je nejvhodnější období pro výsadbu vzrostlých stromů či jiných rostlin s balem (rostlina vykopána na pěstební ploše a převezena i s částí původní zeminy na místo výsadby – viz realizace zahrad). V tomto období také provádíme veškeré přesazování rostlin.

Listopad

V listopadu především likvidujeme napadlé listí a poklízíme zahradu před zimou. Veškeré choulostivé rostliny je nutné buďto přemístit do skleníků či vhodných prostor s teplotou vzduchu od 5°C do 15°C a dostatečnou intenzitou světla. Ostatní druhy přikryjeme borovicovými větvemi či propustnou textilií.

Prosinec – Únor

Po celé zimní období čistíme jehličnany a stálezelené keře od sněhu.

Každá zahrada či firemní areál jsou jedinečné, proto Vám rádi provedeme analýzu potřeb Vaší zahrady a sestavíme Vám udržbový plán na míru.