Realizace zahrad

Základem pro realizaci Vaší zahrady je Vaše představa o jejím účelu. Zahradu máte na celý život, a tak je dobré si vše důkladně promyslet – tedy má–li sloužit pouze k relaxaci a odpočinku nebo se na ní budete chtít také seberealizovat – mít zde svůj zeleninový koutek, experimentovat s květy, či pěstovat nejkrásnější růže v okolí.

Kromě rostlin je nutné navrhnout také další zahradní prvky – funkční jako je závlahový systém, osvětlení, bazén, ale i okrasné jezírko, potůček s lávkou, či relaxační místo s posezením, krbem, pergolou a v neposlední řadě myslete na děti – pískoviště nebo houpačka je potěší.

Návrh a projektová dokumentace

Na podkladě těchto Vašich informací, které Vám pomůžeme vybrat a rozhodnout v první fázi připravíme projektovou dokumentaci (viz foto 1 a 2), na jejímž základě se dozvíte cenu realizace. V této fázi můžeme s projektem ještě pracovat – přidávat, či ubírat prvky a tím ovlivnit konečnou cenu. Ke každé zakázce přistupujeme zcela individuálně, protože každá zahrada je jiná a každý klient hledá jiné řešení – příprava projektu by se dala charakterizovat mottem: „My Vám ukážeme cesty a Vy zvolíte kudy jít!“

Projektová dokumentace obsahuje následující části:

  • osazovací plán (viz foto 1)
  • seznam rostlin (latinský a český název, počet kusů)
  • 3D pohledy na budoucí zahradu a to i v různých měsících roku (viz foto 2)
  • průvodní zprávu (objasňuje řešení zahrady a popisuje použité rostliny)

Kdy tedy kontaktovat zahradnickou firmu? Nejlepší je začít uvažovat o zahradě již ve fázi hrubé stavby, kdy je možné přizpůsobit dům definitivnímu řešení zahrady. K zavlažovacímu systému je nutné mít odpovídající přípojky vody a přívod elektřiny k elektroventilům. Je dobré, aby nebyli hotové chodníčky, zídky či jiné doplňkové stavby, které musí mít průchodky pro vedení závlah, příp. osvětlení.

Odstranění ruderálního porostu (stávající nevhodné rostliny a plevel)

Po schválení projektové dokumentace následuje odstranění ruderálního porostu na Vašem pozemku, tedy hrubá likvidaci nevhodného porostu křovinořezem (viz foto 3) a následná likvidace nadzemní i podzemní části chemickým postřikem. Používáme systémový herbicid, který nezamoří půdu toxickými látkami, ale zničí buněčnou soustavu rostlin. Rostliny uhynou do tří týdnů.

Hrubé terénní úpravy

Dalším krokem jsou hrubé terénní práce. Zde záleží na velikosti a členitosti pozemku. Jsou prováděny stroji a to buďto rotavátorem nebo UNC či JCB stroji. V této fázi je také vhodné doplnit chybějící zeminu nebo nahradit nevhodnou vrchní vrstvu kvalitním substrátem (viz foto 4).

Zabudování závlahového systému

viz Závlahový systém

Uložení vedení pro osvětlení zahrady

Následují výkopové práce na zabudování zavlažovacího systému a případně elektrického vedení k osvětlení (viz foto 5).

Instalace zahradních doplňků (lávky,zahradní domek pískoviště,po­tůček,pergola,dlaž­ba,menší stavební prvky – např. zídka)

Po umístění veškerých komponentů a jejich zasypaní je možné začít umisťovat zahradní prvky dle projektové dokumentace. Naše společnost Vám zajistí komplexní dodávku včetně posezení, zahradních krbů, lávek, zahradních domků. Umíme zajistit i drobné stavební prvky, například zídky. Provádíme také menší vodní stavby vyjma bazénů, které jsme schopni dodat ve formě doporučení partnerské firmy.

Jezírko a ostatní vodní stavby

Jezírko vytvoříme pomocí rybniční fólie z kaučuku nebo PVC. Speciální fólie se uloží do vykopaného tvaru budoucího jezírka na geotextílii a zahne se po okrajích do drážky, kde je fixována například rybničními kamínky (viz foto 8). Jinou variantou je vyložení výkopu netkanou textílií a následně položením pružné kaučukové fólie. Veškeré poškození se na PVC fóĺii opravují svařováním, oproti tomu kaučuková fólie se opraví nastříkáním speciální hmoty a to i v zavodněném sta­vu.

Výsadba rostlin

Konečně začínáme s vlastní výsadbou rostlin. Postupujeme dle schváleného osazovacího plánu,který je součástí projektové dokumentace(viz foto 1). Výsadbu je možné provádět během celého vegetačního roku (duben – říjen) jsou-li rostliny kontejnerované (v květináčích). Máte-li zájem o výsadbu vzrostlejších dřevin je možné je vysazovat buďto na podzim (říjen, listopad) nebo na jaře. Podzimní termín je pro výsadbu vhodnější. Jinak je možné stromy vysazovat i v celém vegetačním období, musí však být umístěny ve velkých kontejnerech a riziko jejich uhynutí je vysoké. Běžně jsou dřeviny baleny s původní zeminou v tzv. balech (viz foto 9).

Umístění okrajů výsadeb a zamulčování

Po dokončení vlastní výsadby rostlin, můžeme přistoupit k oddělení výsadeb od trávníku či ostatních ploch. K ohraničení můžeme použít lemovku (plastové hnědé pásy) nebo dřevěné palisády. Palisády jsou dřevěné napuštěné kůly o délce 50 cm. Jsou usazené v zemi nebo v případě potřeby zabetonované. Jejich životnost je omezena, ale na rozdíl od betonových jsou mnohem estetičtější (viz foto 10). Dále umístíme veškeré kamenné prvky zahrady a to jak „bludné“ kameny ,tak třeba skalku (foto 11) či kačírek. Následně výsadby doplníme vrstvou 5–8 cm mulčovací kůry. Můžeme také použít kačírek (valounky) a to různých frakcí (4–8 mm, 8–16 mm, 16–32 mm). Mulčovací kůra má několik výhod. Udržuje u rostlin optimální mikroklima (vlhkost, teplo), drží vodu, zabraňuje prorůstání plevelnatých rostlin. Je důležitá její vrstva. Kůra se totiž vstřebává, takže je nutné ji průběžně doplňovat.

Umístění kapkové závlahy

Následně umístíme kapkovou závlahu k výsadbám a překryjeme ji mulčovací kůrou, případně kamínky (viz foto 10).

Jemná modelace terénu, příprava pozemku na výsev, příp. položení travních koberců

Doplníme kvalitní zeminu nebo substrát ve vrstvě cca 5 cm a hraběmi srováme terén do roviny.

Výsev trávníku nebo položení trávních koberců

 Následně je proveden výsev trávníku nebo položení travních koberců. Nevýhodou výsevu je, že první tráva nám vyroste po zhruba třech týdnech při optimálních klimatických podmínkách (především dostatek vody). Při způsobu položením travních koberců máte trávník ihned, ovšem i on potřebuje dostatek vody pro svůj vývoj. Pravidelnou a rovnoměrnou zálivku Vám zajistí závlahový systém.

Kvalitní zálivka

Po dokončení všech prací je nutné výsadby vydatně zalít. Následně budete poučeni o ošetřování nové zahrady. Jsou Vám předány odborné podklady k údržbě výsadeb i trávníku. Nejvhodnějším řešením je však průběžná péče odborníky (viz. Údržba zahrad).

Pro Vaši představu ještě bodová rekapitulace